Υποσημείωση 1 Πρέπει να διευκρινιστεί ότι εκτός από τις εικαστικές τέχνες, η συντήρηση αφορά και films, αρχεία σε γραπτή ή μαγνητική μορφή και άλλα προϊόντα της ανθρώπινης δραστηριότητας που αφορούν την παγκόσμια πολιτισμική κληρονομιά.

Υποσημείωση 2 Οταν μιλάμε για μεταγενέστερες επεμβάσεις, αναφερόμαστε σε αυτές που έγιναν στο αντικείμενο μετά την ολοκλήρωσή του από τον δημιουργό του. Πρόκειται για π.χ. επιζωγραφίσεις σε ζωγραφικά έργα τέχνης ή για απόπειρες επισκευής μηχανικών βλαβών π.χ. στερέωση ενός σχισμένου τμήματος ενός χάρτινου αντικειμένου με αυτοκόλλητη ταινία.